زندگی = شعری از فرمانده چه‌گوارا

tumblr_n0racoVOSE1srtk7io2_500
زندگی ميکنم                                                                      
 
حتی اگر بهترين هايم را از دست بدهم!!!
 
چون اين زندگی کردن است
 
 
که بهترين های ديگر را برايم ميساز
 
د بگذار هر چه از دست ميرود برود….!!!!
 
من آن را ميخواهم
 
به التماس آلوده نباشد
 
 
                                                                  حتی زندگی را ….
 
دسته‌ها:شعر در مورد چه‌گوارا برچسب‌ها:

یادداشت‌هائی درباره‌ی انقلاب کوبا

12

انقلاب کوبا انقلابی است (در نوع خود) بی‌مانند که به نظر برخی، یکی از اصول اساسی جنبش انقلابی بیان شده از طرف لنین: «بدون یک تئوری انقلابی، جنبش انقلابی میسر نیست» را نقض می‌کند.

مناسب است اگر بگوئیم که تئوری انقلابی به مثابه بیان واقعیت اجتماعی، بر اعلام صرف آن برتری دارد. به دیگر سخن، اگر تئوری دانسته نشده باشد، ولی واقعیت تاریخی به درستی تفسیر شده باشد و نیروهای اجتماعی به درستی به کار گرفته شده باشند، انقلاب می‌تواند پیروز گردد. هر انقلابی گرایش‌های بسیار گوناگونی را دربرمی‌گیرد که تنها در عمل و اهداف فوری آن اشتراک مساعی پیدا می‌کند.

کوشندگان اصلی این انقلاب (کوبا) معیار تئوریک منظمی Coherent نداشتند، ولی نمی‌توان گفت که اینان نسبت به مقولات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و انقلابی مختلف که امروزه در دنیا مورد بحث‌اند، بیگانه بودند.

بیشتر بخوانید…

فیلم از چه گوارا

Che Guevara full movie

فیلم سخنرانی چه گوارا در الجزایر در سال1965

Movie Che speech in Algeria in 1965

چه‌گوارا حمایت کردن از کاسترو در رادیو «Rebelde»

 

Che Guevara is showing support to Fidel Castro through Radio Rebelde

 

سرود فرمانده از کارلوس پوئبلا

Carlos Puebla Hasta siempre Comandante

چه‌گوارا در یک مصاحبه در ایرلند 1964

Che Guevara is giving an interview in Ireland, 1964